Kvalita vody ke koupání v koupacích oblastech

Koupání ve volné přírodě je činnost zdraví prospěšná, nikoli však úplně bez rizika. V přírodních nádržích mohou být koupající se lidé ohroženi sinic, cerkáriovou nebo pro člověka . Vždy je však nutné pamatovat na to, že největší nebezpečí při koupání nepředstavuje kvalita vody, ale nedisciplinovanost a přeceňování vlastních schopností, z čehož pramení vážné úrazy nebo utonutí. Přesto, že se kontrole koupacích vod a informování veřejnosti věnuje velká pozornost, je dobré umět nebezpečí, která mohou být s touto aktivitou spojena, rozpoznat a ochránit tak sebe i své blízké.

Pokračujte na původní zdroj

Kvalita vody ke koupání v koupacích oblastech

Více v kategorii Voda a zdraví