dermatitida

Pod pojmem dermatitida se rozumí jakýkoli zánět kůže. Existuje mnoho různých forem dermatitidy, z nichž některé se vyskytují jako alergická reakce na určité alergeny.

Poznámka: S názvem „dermatitida“ je v mnoha případech zaměnitelný výraz ekzém, např.:

Viz také škára (lat. dermis), -itida a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz dermatitida.

Pojem souvisí s kategoriemi:

Alergická kontaktní dermatitida