Krční páteř

Zdroje věnované stavbě a funkci krční páteře, prevenci a příčinám bolesti krční páteře, pomoci při akutní blokádě krční páteře a vhodné fyzioterapii.

Pokračujte na původní zdroj

Krční páteř

Více v kategorii Kosti, klouby, svaly, šlachy

Články na NZIP

  • Cévní mozková příhoda: prevence

    Cévní mozková příhoda může postihnout prakticky kohokoli, bez ohledu na věk. CMP totiž není příznakem stáří, jak se mnozí lidé domnívají. Ačkoli riziko se s věkem zvyšuje, nízký věk ještě neznamená, že by člověk byl zcela bez rizika CMP. Roli hrají také dědičné faktory: zvýšené riziko CMP mají lidé, jejichž blízcí pokrevní příbuzní prodělali mozkovou mrtvici.

  • Nordic walking

    Nordic walking neboli severská chůze je poměrně moderní, typická aerobní aktivita, efektivnější než samotná chůze. Výhodou proti normální chůzi je mírné odlehčení nosných kloubů (např. při artróze) o hmotnost horních končetin, narovnání trupu při chůzi a vylepšení techniky dýchání.

  • Bolest hlavy a migréna

    S nějakou formou bolesti hlavy se ve svém životě setká většina lidí. Bolesti hlavy běžně provázejí infekce horních cest dýchacích, jsou součástí projevů únavy, emočního vypětí nebo špatného spánku, hladovění nebo přejedení. Může je způsobovat nerozpoznaná porucha zrakové ostrosti nebo zubní zánět. Často jsou původem od krční páteře. Závažná bolest hlavy může mít původ v proběhlém úrazu hlavy. Bolesti hlavy mohou být projevem intoxikací nebo následkem užívání drog, alkoholu nebo kouření.

Doporučené zdroje