Život zachraňující informace

Pohotovosti jsou připraveny pomoci řešit akutní zdravotní problém. O vyšetření může požádat každý pacient. Jednodušší případy řeší ordinace lékařské pohotovostní služby (LPS), složitější případy vyžadující neodkladnou péči řeší určené ambulance nemocnic či urgentní příjem nemocných – emergency. Zdravotnickou záchrannou službu volejte v případě náhlého a neočekávaného zhoršení zdravotního stavu, těžkého úrazu nebo děje, který zřejmě bude mít za následek závažné poškození zdraví. Je dobré znát také zásady první pomoci.


  • Zásady první pomoci

    První pomoc je soubor jednoduchých a účelných opatření, jejichž základním cílem je záchrana života nebo zdraví u lidí postižených úrazem či náhlou poruchou zdraví. Všichni bychom měli být schopni poskytnout raněnému základní první pomoc a dodržet základní principy poskytování první pomoci.

  • Pohotovost

    Pracoviště, která pro vás zajišťují zdravotní služby mimo běžnou pracovní dobu, jsou připravena pomoci řešit akutní zdravotní problém a zastoupit při náhlém onemocnění registrujícího praktického lékaře. Není potřeba žádné doporučení, o vyšetření může požádat každý pacient. Jednodušší případy řeší ordinace lékařské pohotovostní služby (LPS), složitější případy vyžadující neodkladnou péči řeší určené ambulance nemocnic. Větší nemocnice mívají pracoviště, které se nazývá urgentní příjem. Toto pracoviště se dovede postarat o pacienty s náhlým zhoršením zdravotního stavu a zajistit hospitalizaci.