Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Portál pro pacienty a pacientské organizace
ČLÁNEK

... a sdružují pacienty a jejich blízké. Portál pro pacienty a Pacientské organizace si kladou za cíl... ...… " >pacientské organizace ( pacientskeorganizace.mzcr.cz ) si klade za cíl poskytnout široké veřejnosti... ... v uživatelsky přívětivé formě informace a kontakty, které popisují jednotlivé pacientské organizace (většinou...

Oddělení podpory práv pacientů
ČLÁNEK

.... Aktuální informace o setkáních pro Pacientské organizace si kladou za cíl informovat své členy... ... o jejich onemocnění, překonat prvotní strach a pomoci jim naučit se s daným… " >pacientské organizace , jednáních... ... na podporu a spolupráci s pacientskými organizacemi jako legitimními zástupci pacientů. Mezi jeho hlavní...

Průvodce pro nevyléčitelně onkologicky nemocné a jejich blízké
ZDROJ

..., kterou vydala pacientská organizace Amelie, z.s. ...

KOPAC – pacientský spolek pro léčbu konopím
ČLÁNEK

... KOPAC (čtěte jako zkratkové slovo KOnopní PACienti), tedy Pacientský spolek pro léčbu konopím... ..., je dobrovolná, nezávislá, veřejně prospěšná organizace, která byla založena koncem roku 2013. KOPAC zejména... ..., spolupracuje s odborníky a mezinárodními organizacemi v oblasti léčby konopím a konopnými látkami, podporuje...

SMÁci, z.s.
ČLÁNEK

... Pacientská organizace SMÁci, z.s. vznikla na počátku roku 2017 s cílem hájit zájmy pacientů... ..., které přispívají ke zkvalitnění života pacientů se spinální svalovou atrofií. Pacientské organizace si kladou... ...… " >Pacientská organizace SMÁci, z.s. je členem organizace SMA Europe, která sdružuje evropské pacientské...

České ILCO, z.s.
ČLÁNEK

... České ILCO, z.s. je pacientská organizace sdružující stomiky v České republice. Stomik... ... , pojišťovnami, zdravotníky, výrobci stomických pomůcek a dalšími organizacemi. Smyslem práce této Pacientské... ... naučit se s daným… " >pacientské organizace je pomoci řešit problémy zdravotní, sociální a psychické...

Asociace mužů sobě, z.s. (ASMUSO)
ČLÁNEK

... ASMUSO je neziskovou dobrovolnou pacientskou organizací sdružující pacienty s karcinomem prostaty... .... Vznik čistě mužské pacientské organizace Asociace mužů sobě z.s. byl motivován nejen příběhy mužů... ... ulici v Praze 1 nebo víkendových seminářů a rekondičních pobytů v přírodě Pacientské organizace...

Veronica z.ú.
ČLÁNEK

... Pacientská organizace Veronica sdružuje pacientky s karcinomem endometria, vulvy, vaječníků... ..., děložního hrdla a ženy s genetickou mutací BRCA 1 a BRCA 2. Cíle Pacientské organizace si kladou za cíl... ...… " >pacientské organizace Veronica, z.ú.: systematická edukace široké veřejnosti, pacientek a jejich rodin...

Dystonie – rodina spolu, z.s.
ČLÁNEK

... Pacientská organizace Dystonie-rodina spolu, z.s. sdílí své zkušenosti, aby se pacientům... ... s dystonií žilo lépe. Na webových stránkách pacientské informace najdete velké množství srozumitelných...

Společnost Parkinson, z.s.
ČLÁNEK

... v časopise Parkinson dodávaném až do schránky a v Poradenském centru.  Členy Pacientské organizace... ... se s daným… " >pacientské organizace se mohou stát osoby nemocné PN, jejich rodinní příslušníci, lékaři... .... Organizace se podílí na přípravách Sociální služba je činnost nebo soubor činností (podle zákona č. 108/2006...

Zobrazeno 1 až 10 z 97