Vyhledávání v obsahu NZIP

Filtrace výsledků

Kategorie

Typ

Počet výsledků

Změna nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením
ZDROJ

... Žádost o změnu nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením se týká lidí se zdravotním... ... na průkaz osoby se zdravotním postižením a v jejich stavu nastala změna. Na odkazu se dozvíte... ... postižením (pohyblivosti, orientace nebo poruchou autistického spektra), kteří mají již přiznaný nárok...

Průkaz osoby se zdravotním postižením
ZDROJ

... Průkaz osoby se zdravotním postižením má označení TP (těžké postižení), ZTP (zvlášť těžké...

Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.
ČLÁNEK

... Národní rada osob se zdravotním postižením ČR (NRZP ČR) byla založena v červnu 2002... ... jako zastřešující organizace, která sdružuje spolky osob se zdravotním postižením. Jediným požadavkem na řádné... ... celostátní členství v NRZP ČR je to, aby spolek tvořilo více než 50 % osob se zdravotním postižením...

Průkaz osoby se zdravotním postižením
ZDROJ

... Držitelé průkazu osoby se zdravotním postižením mohou v závislosti na symbolu uvedeném na průkazu... ... o průkaz osoby se zdravotním postižením najdete na Portálu veřejné správy. ...

Práva osob se zdravotním postižením
ČLÁNEK

... Svá nezpochybnitelná práva mají i osoby se zdravotním postižením, kam patří nejen dlouhodobé... ..., která se nesmí seznamovat s postupem léčby a zdravotním stavem pacienta. Míra asistence druhé osoby se odvíjí... ... osoba bez zdravotního postižení (viz sekce Na co máte právo? ), zejména máte právo na úctu, důstojné...

Společnost C-M-T, z.s.
ČLÁNEK

... činnost a související služby při vyrovnávání příležitostí pro Osoby se zdravotním postižením jsou osoby... ... potřebná legislativní či jiná opatření ve prospěch osob se zdravotním postižením a posuzuje návrhy opatření... ... podmínek osob se zdravotním postižením. ...

Práva a povinnosti pacientů
ČLÁNEK

... údajů , práva dítěte , práva zákonných zástupců dítěte , práva Osoby se zdravotním postižením... ... s… " >osob se zdravotním postižením . Povinnosti pacientů a jiných osob Pacient je při poskytování... ... osoby blízké. Dále pacientům (nebo jejich zákonným zástupcům) náleží: právo na volbu Poskytovatel...

Cévní mozková příhoda: rehabilitace
ČLÁNEK

... pro Osoby se zdravotním postižením jsou osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové... ... postižení, které při setkání s… " >osoby se zdravotním postižením . Do Domácí péče je zdravotní péče... ... postižené osoby a jejích příbuzných. Primárním cílem je pak umožnit pacientovi s cévní mozkovou příhodou...

VIDA z.s.
ČLÁNEK

... integrace (zaměstnání, bydlení, vzdělání a podobně) Osoby se zdravotním postižením jsou osoby mající... ... s duševním onemocněním a/nebo zdravotním postižením, podporovat výchovu a vzdělávání veřejnosti v oblasti... ... dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo smyslové postižení, které při setkání s… " >osob se zdravotním...

Česká asociace paraplegiků – CZEPA, z.s.
ČLÁNEK

... rady Osoby se zdravotním postižením jsou osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální... ... nebo smyslové postižení, které při setkání s… " >osob se zdravotním postižením ČR, z.s. (NRZP). Úzce... ... úrovně Zdravotní péče je soubor činností a opatření prováděných u fyzických osob za účelem předcházení...

Zobrazeno 1 až 10 z 26