Seznam osob oprávněných k provádění hodnocení kvality a bezpečí zdravotních služeb

Ustanovení § 98 odst. 4 zákona č. 372/2011 Sb., o a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 372/2011 Sb.“), zmocňuje Ministerstvo zdravotnictví (dále jen „ministerstvo“) udělovat oprávnění k provádění hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných zdravotních služeb (dále jen „oprávnění“).

Více v kategorii Důležité kontakty