Změna nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením

Žádost o změnu nároku na průkaz  se týká lidí se zdravotním postižením (pohyblivosti, orientace nebo ), kteří mají již přiznaný nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením a v jejich stavu nastala změna. Na odkazu se dozvíte, kdo může tuto žádost podat, za jakých podmínek a jak se postupuje.

Více v kategorii Zdravotní postižení