Počet výsledků: 13

Otevřít filtraci
  • Více než 99 % onemocnění u osob, které žijí v endemických oblastech, probíhá jen s mírnými příznaky.
  • Již v roce 2017 odhadovala WHO/EURO roční incidenci VL v populaci na 1 100 – 1 900 případů/100 000 obyvatel a roční incidenci CL v populaci na 10 000 – 17 000 případů/100 000 obyvatel [...
  • Například na americkém kontinentě jsou lokální ohniska moru známá ze severovýchodní Brazílie, Bolívie, Peru nebo ze západní poloviny USA; případy moru se zde vyskytují sporadicky nebo...
  • .); běžným cestovatelům do zemí s endemickým výskytem cholery obecně doporučováno není.není náhradou za standardní ochranná opatření; účinnost očkování se po dvou zákla...
  • Žlutá zimnice je jedinou infekční nemocí, proti které musí být cestovatel povinně očkován při cestách do endemických oblastí. POZOR! Očkování je vyžadováno i při tranzitu...
  • KE se vyskytuje v zemích střední, severní a východní Evropy, v Rusku, severovýchodní Číně a severním Japonsku. Je endemická nejméně ve 28 evropských zemích. Celosvětově j...
  • Očkování se též doporučuje u následujících osob ve zvýšeném riziku expozice virem vztekliny:veterináři a osoby pečující o zvířata (včetně těch, kteří manipulují s netopýry), ...
  • Je třeba mít na paměti, že někteří lidé darovat krev nemohou, aby neohrozili zdravotní stav svůj a zdravotní stav příjemců přípravků z jejich krve.Pokud chcete být dárcem, nesmíte ...
  • Nedostatečný přísun jodu během těhotenství může vést k endemickému kretenismu – vývojovým poruchám kosterního a nervového systému dítěte, které již později nelze napra...
  • DRC je považována za endemickou oblast s výskytem více než 1000 suspektních případů ročně od roku 2005.

Zobrazeno 1 až 10 z 13

Typ

Kategorie

Počet výsledků