Vyhledávání v odbornících/zařízeních NZIP

Počet výsledků: 124

Otevřít filtraci
Standardizovaná úmrtnost (SDR) – teoretická intenzita úmrtnosti na 100 000 osob reálné populace s určitým věkově specifickým profilem úmrtnosti. Počítáno metodou přímé standardizace.
Zdraví
CSV
Ošetřené domácí a ostatní úrazy z ambulancí chirurgických oborů (chirurgie,dětská chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie a léčba popálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie) - z toho domácí + ostatní úrazy (ve volném čase), patří sem i domácí a ostatní úrazy na chodníku, schodech apod.
Zdraví
CSV
Ošetřené úrazy z ambulancí chirurgických oborů (chirurgie, dětská chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie a léčba popálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie).
Zdraví
CSV
Standardizovaná míra incidence zhoubným novotvarem průdušnice, průdušky a plíce. Standardizace provedena metodou přímé standardizace = incidence teoretické evropské populace vypočtená z jednotlivých měr incidencí konkrétní (české) populace. MKN 10: C33-34.
Naděje dožití, neboli střední délka života, udává průměrný počet let, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období. Pro ČR se ukazatel počítá za uvedený rok. S ohledem na vyloučení nahodilých výkyvů jsou ukazatele za kraje zpracovány za období 2 let (uvedený a předchozí), za okresy a ORP za období 5 let (uvedený a 4 předchozí). V případě Prahy je proto třeba
CSV
Ošetřené sportovní úrazy z ambulancí chirurgických oborů (chirurgie, dětská chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie a léčba popálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie) - z toho sportovní úrazy.
Zdraví
CSV
Standardizovaná incidence (nově hlášené případy) onemocnění zhoubným novotvarem nebo novotvarem in situ, bez dg. C44 (Jiný zhoubný novotvar kůže) v daném roce (podle data stanovení diagnózy), podle trvalého bydliště pacienta. Standardizace provedena metodou přímé standardizace = incidence teoretické evropské populace vypočtená z jednotlivých měr incidencí konkrétní (české) populace. MKN 10: C00-D0
Standardizovaná míra incidence zhoubným novotvarem rektosigmoideálního spojení, konečníku a řitního kanálu. Standardizace provedena metodou přímé standardizace = incidence teoretické evropské populace vypočtená z jednotlivých měr incidencí konkrétní (české) populace. MKN 10: C19-C21.
Standardizovaná míra incidence zhoubným novotvarem tlustého střeva. Standardizace provedena metodou přímé standardizace = incidence teoretické evropské populace vypočtená z jednotlivých měr incidencí konkrétní (české) populace. MKN 10: C18.
Ošetřené dopravní úrazy z ambulancí chirurgických oborů (chirurgie, dětská chirurgie, neurochirurgie, plastická chirurgie a léčba popálenin, kardiochirurgie, traumatologie, ortopedie, hrudní chirurgie, cévní chirurgie) - z toho dopravní úrazy, které vznikly v souvislosti s provozem dopravního prostředku.
CSV

Zobrazeno 1 až 10 z 124

Téma

Organizace

Počet výsledků