Počet výsledků: 2

Otevřít filtraci
Naděje dožití, neboli střední délka života, udává průměrný počet let, pokud by zůstaly zachovány úmrtnostní poměry, které byly patrné ve sledovaném období.
CSV
Jeden řádek souboru obsahuje informaci o jedné rodičce a jejím porodu včetně stratifikace dle základních charakteristik, a umožňuje tak sumarizovat data podle roku události, věku rodičky, typu poskytovatele zdravotních služeb, způsobu porodu a délky hospitalizace. Datová sada má za cíl postihnout úzce vymezenou tematickou oblast a umožnit uživatelům vlastní analytické zpracování.

Zobrazeno 1 až 2 z 2

Téma

Organizace

Počet výsledků