pozitronová emisní tomografie

Pozitronová emisní tomografie neboli PET (zkratka pochází z anglického názvu positron emission tomography) je zobrazovací metoda, která spadá do oblasti nukleární medicíny, avšak využívá se např. v neurologii, kardiologii či onkologii. Pomocí PET lze získat detailní informace o metabolismu orgánů, průtoku krve konkrétními částmi těla apod.

Viz také -grafie, tomografie.