PET/CT

PET/CT je zobrazovací metoda, která kombinuje pozitronovou emisní tomografii (PET) s výpočetní tomografií (CT). Vyšetření se provádí současně, pomocí jediného přístroje. Kombinace obou metod poskytne lékaři podrobnější snímky oblastí uvnitř těla, než by získal pomocí samotné PET nebo samotné CT. PET/CT se používá zejména v onkologii – například k diagnostice při podezření na zhoubný nádor, při plánování léčby nebo při ověřování, jak dobře funguje stávající léčba.

Viz také pozitronová emisní tomografie (PET), výpočetní tomografie (CT).