tomografie

Tomografie je obecně jakákoli zobrazovací metoda, která umožňuje zobrazit konkrétní část pacientova těla v detailně naskládaných vrstvách; tyto vrstvy si můžeme představit jako „řezy“, aniž by bylo zapotřebí jakéhokoli chirurgického zákroku. K vyhodnocení vyšetření pak slouží počítač, který dokáže tyto vrstvy „poskládat k sobě“ a vytvořit z nich trojrozměrný obraz. Vyšetřující lékař tak získá lepší prostorovou představu o vnitřních strukturách pacientova těla. Existuje velké množství různých typů tomografie, z nichž nejznámější a nejčastěji používaná je výpočetní tomografie. Některé tomografické metody vůbec nemají výraz „tomografie“ ve svém názvu – nejznámějším příkladem je magnetická rezonance.

Odvozené přídavné jméno je tomografický.

Viz také -grafie a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz tomografie.