nukleární medicína

Nukleární medicína je lékařský obor, která využívá nukleárních vlastností látek k diagnostickým účelům (viz PET, scintigrafie, SPECT) i k léčbě.

Viz také medicína (lékařství).