zobrazovací metody

Zobrazovací metody jsou vyšetřovací metody, které lékařům umožňují zobrazit celé orgány nebo jen jejich části v lidském těle, aniž by museli pacient podstoupit tzv. explorativní operaci (tzn. chirurgický zákrok za účelem zhodnocení stavu orgánu či jeho části). V dnešní době existuje velké množství různých zobrazovacích metod, např. rentgenové vyšetření, magnetická rezonance, výpočetní tomografie, ultrazvukové vyšetření, PET, SPECT apod.