koenzym Q10

Koenzym Q10 neboli ubichinon je látka, která se nachází v mitochondriích a hraje zásadní roli v energetickém metabolismu. Koenzym Q10 se svou strukturou podobá vitaminu K.

Obrázek: Zjednodušeně znázorněná chemická struktura koenzymu Q10. Konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. V prostřední části obrázku je znázorněná desetkrát se opakující uhlíková struktura (vyznačeno hranatou závorkou a číslem 10). (Zdroj: By Sponk - Own work, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9971686)

Viz také koenzym.