mitochondrie

Mitochondrie jsou „energetickými továrnami“ téměř všech buněk v (nejen) lidském těle. V mitochondriích vznikají molekuly adenosintrifosfátu (ATP), které buňka následně využívá pro pohon chemických reakcí. Mitochondrie obsahují svou vlastní DNA, tzv. mitochondriální DNA. Příkladem buněk, v nichž se mitochondrie nevyskytují, jsou erytrocyty.