vitamin K

Vitamin K se řadí k vitaminům rozpustným v tucích. Vitamin K je látka tukové povahy, která přispívá k normální srážlivosti krve a k udržení normálního stavu kostí. Významným zdrojem vitaminu K jsou např. zelená listová zelenina, brokolice či květák. Vitamin K je souhrnné označení pro několik strukturně podobných látek, mezi které se řadí fylochinon (vitamin K1) a menachinon (vitamin K2). Potraviny živočišného původu obvykle obsahují směs těchto dvou forem vitaminu K.

Obrázek: Zjednodušeně znázorněná chemická struktura různých typů vitaminu K. Konec každé úsečky (není-li na ní zakreslen atom jiného chemického prvku, např. kyslíku) znázorňuje jeden atom uhlíku. V horní části obrázku je znázorněna základní struktura, která je pro všechny typy vitaminu K společná. Místo písmene R je třeba si „dosadit“ některou ze struktur v dolní části obrázku. Hranatá závorka (v dolní části obrázku) vyznačuje opakující se uhlíkovou strukturu, přičemž počet opakování je dán číslem či písmenem n u závorky. (Zdroj: By NEUROtiker - Own work, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4644799)

Viz také vitaminy.

Související příspěvky: