biologie

Biologie se zabývá studiem živých organismů a procesů, které se v nich odehrávají. Biologie se do značné míry překrývá s jinými vědními disciplínami: poznatky z jiných oborů (např. mechanika, fyzika či chemie) se uplatňují v biomechanice, biofyzice či biochemii.

Ačkoli biologie se tradičně dělí na jednotlivé obory, všechny jsou vzájemně propojeny společnými principy. Je tedy například zvykem oddělovat studium rostlin (botanika) od studia živočichů (zoologie) a studium stavby organismů (morfologie) od studia jejich funkce (fyziologie), avšak všechny živé organismy mají některé biologické jevy společné, například rozmnožování (reprodukci), dělení buněk a přenos genetické informace.

Odvozené přídavné jméno je biologický, odborník na biologii se nazývá biolog.

Viz také -ologie a další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz biologie, biologický apod.