preimplantační genetická diagnostika

Preimplantační genetická diagnostika (PGD) neboli preimplantační genetické vyšetření (PGT) (zkratka „PGT“ pochází z anglického názvu preimplantation genetic testing) je soubor genetických vyšetření, která se používají k odhalení genetických vad nebo chromozomálních abnormalit u embryí vzniklých „ve zkumavce“ (in vitro). PGD se provádí ještě předtím, než je embryo přeneseno do dělohy ženy, která podstupuje některou z metod asistované reprodukce.

Viz také preimplantační, genetika, diagnostika.

Související příspěvky: