in vitro

In vitro je latinský výraz, který doslova znamená „ve skle“. V lékařství se používá zejména ve smyslu experimentů prováděných mimo živý organismus (např. ve zkumavkách nebo v jiných nádobách).

Opakem in vitro je in vivo.