embryo

Embryo neboli zárodek je časné stadium vývoje mnohobuněčného organismu; u člověka se jedná přibližně o první dva měsíce v děloze. U organismů, které se rozmnožují pohlavně (včetně člověka), je embryonální vývoj obecně částí životního cyklu, která začíná těsně po oplodnění a pokračuje tvorbou tělesných struktur, jako jsou tkáně a orgány.

Každé embryo začíná svůj vývoj jako zygota, jediná buňka vzniklá splynutím pohlavních buněk (tj. procesem oplodnění, při němž dochází ke splynutí vajíčka a spermie). V prvních fázích embryonálního vývoje prochází jednobuněčná zygota mnoha rychlými buněčnými děleními, které jsou odborně označovány jako rýhování; tím vzniká tzv. blastula, která se navenek (např. pod mikroskopem) jeví jako „obyčejný“ shluk buněk. Buňky embrya ve stadiu blastuly se poté začnou přeskupovat do vrstev, a to v procesu zvaném gastrulace. Každá z těchto vrstev dá vzniknout jiným částem vyvíjejícího se mnohobuněčného organismu, jako jsou jednotlivé tkáně, orgány a v pozdějších stadiích vývoje celé orgánové systémy.

V případě člověka se pojem „embryo“ používá až do devátého týdne po početí; poté již hovoříme o plodu.

Odvozené přídavné jméno je embryonální.

Viz také oplodnění, zygota, plod.