genetické vyšetření

Genetické vyšetření neboli genetické testování je typ lékařského vyšetření, jehož cílem je odhalit případné změny v genech, chromozomech nebo proteinech. Výsledky genetického vyšetření mohou potvrdit nebo vyloučit podezření na dědičné onemocnění nebo pomoci určit pravděpodobnost vzniku nebo přenosu genetické poruchy.

Genetické vyšetření provádí odborník v oboru lékařské genetiky.

Viz také genetika, genetické poradenství.