molekulární profilování

Molekulární profilování je jiný název pro molekulárně genetické vyšetření.