třmínek

Třmínek (lat. stapes) je párová kost, která se spolu s ostatními dvěma sluchovými kůstkami nachází ve středním uchu. Třmínek je na jedné straně spojen s kovadlinkou, na druhé straně s membránou oválného okénka (lat. fenestra vestibuli), které se nachází na hranici mezi středním uchem a vnitřním uchem. Funkcí této sluchové kůstky je přenos vibrací z kovadlinky do vnitřního ucha.

Viz také kostra, lebka, sluchové kůstky.