kovadlinka

Kovadlinka (lat. incus) je párová kost, která se spolu s ostatními dvěma sluchovými kůstkami nachází ve středním uchu. Kovadlinka je umístěna mezi kladívkem a třmínkem. Funkcí této sluchové kůstky je přenos vibrací z kladívka na třmínek.

Viz také kostra, lebka, sluchové kůstky.