sluchové kůstky

Sluchové kůstky (lat. ossicula auditus) jsou tři kůstky ve středním uchu, které patří k nejmenším kostem v lidském těle. Slouží k přenosu zvuků ze vzduchu do hlemýždě (lat. cochlea) ve vnitřním uchu. V každém uchu jsou tři sluchové kůstky; jedná se o párové kosti, proto se jich v lidském těle se jich nachází celkem šest (v závorkách jsou uvedeny počty zmiňovaných kostí):

Viz také kostra, lebka, kosti.