X-vázaný

X-vázaný neboli vázaný na chromozom X je jeden z několika typů dědičnosti, jakými se může v rodině přenášet nějaký znak nebo i genetická porucha.

Dědičnost onemocnění (nebo obecně nějakého znaku) závisí na typu postiženého chromozomu (autozom nebo pohlavní chromozom). V případě X-vázané dědičnosti se jedná o geny na chromozomu X (tj. jednom z pohlavních chromozomů). Muži mají pouze jeden chromozom X, proto bývají X-vázanými onemocněními postiženi častěji než ženy, neboť ty mají dva chromozomy X. U žen může přítomnost druhého chromozomu X, který neobsahuje danou mutaci, způsobit to, že onemocnění se buď vůbec neprojeví, nebo jsou jeho příznaky jiné či mírnější.

Viz také typy dědičnosti, pohlavně vázaný, chromozom X.