pohlavní chromozom

Pohlavní chromozom je typ chromozomu, který se podílí na určování pohlaví (na rozdíl od autozomů, viz karyotyp). Rozlišujeme chromozom X a chromozom Y. V každé lidské buňce (s výjimkou vajíček a spermií) se nacházejí dva pohlavní chromozomy, jejichž kombinace určuje pohlaví jedince:

  • ženy mají dva chromozomy X,
  • muži mají jeden chromozom X a jeden chromozom Y.

Viz také chromozom.