pohlavně vázaný

Pohlavně vázaný je jeden z několika typů dědičnosti, jakými se může v rodině přenášet nějaký znak nebo i genetická porucha.

Dědičnost onemocnění (nebo obecně nějakého znaku) závisí na typu postiženého chromozomu (autozom nebo pohlavní chromozom). V případě pohlavně vázané dědičnosti se jedná o geny na pohlavních chromozomech (tj. na chromozomu X nebo na chromozomu Y). U lidí se pojem „pohlavně vázaný“ obvykle vztahuje na vlastnosti nebo poruchy ovlivněné geny na chromozomu X, protože ten obsahuje mnohem více genů než chromozom Y. Muži mají pouze jeden chromozom X, proto bývají pohlavně vázanými onemocněními postiženi častěji než ženy, neboť ty mají dva chromozomy X. U žen může přítomnost druhého chromozomu X, který neobsahuje danou mutaci, způsobit to, že onemocnění se buď vůbec neprojeví, nebo jsou jeho příznaky jiné či mírnější.

Viz také typy dědičnosti, X-vázaný, Y-vázaný.