znak

Znak (v souvislosti s genetikou) je specifická vlastnost konkrétního jedince. Znaky mohou být podmíněny geny, faktory vnějšího prostředí nebo kombinací obou. Znaky mohou být kvalitativní (např. barva očí) nebo kvantitativní (např. výška nebo krevní tlak). Daný znak je součástí celkového fenotypu jedince.