Y-vázaný

Y-vázaný neboli vázaný na chromozom Y je jeden z několika typů dědičnosti, jakými se může v rodině přenášet nějaký znak nebo i genetická porucha.

Dědičnost onemocnění (nebo obecně nějakého znaku) závisí na typu postiženého chromozomu (autozom nebo pohlavní chromozom). V případě Y-vázané dědičnosti se jedná o geny na chromozomu Y (tj. jednom z pohlavních chromozomů). Chromozom Y mají pouze muži, proto se Y-vázané onemocnění může projevit pouze u nich, nikoli u žen. Vazba nějakého konkrétního onemocnění či genetické poruchy na chromozom Y se však prokazuje poměrně obtížně.

Viz také typy dědičnosti, pohlavně vázaný, chromozom Y.