tyrosin

Tyrosin je jedna z dvaceti základních aminokyselin, z nichž jsou tvořeny proteiny v lidském těle. Tyrosin (zkratka Tyr pochází z anglického názvu tyrosine) se zároveň řadí mezi podmíněně esenciální aminokyseliny.

Obrázek: Chemická struktura tyrosinu. Barevně jsou odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (šedá), vodíku (bílá), dusíku (modrofialová) a kyslíku (červená). (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)

Viz také podmíněně esenciální aminokyseliny.

Související příspěvky: