histidin

Histidin je jedna z dvaceti základních aminokyselin, z nichž jsou tvořeny proteiny v lidském těle. Histidin (zkratka His pochází z anglického názvu histidine) se zároveň řadí mezi esenciální aminokyseliny.

Obrázek: Chemická struktura histidinu. Barevně jsou odlišeny atomy různých chemických prvků: uhlíku (šedá), vodíku (bílá), dusíku (modrofialová) a kyslíku (červená). (Zdroj: Wikimedia Commons, Public Domain)

Viz také esenciální aminokyseliny.

Související příspěvky: