transmembránové receptory

Transmembránové receptory jsou proteiny zanořené v plazmatické membráně na povrchu buněk. Uplatňují se v buněčné signalizaci tím způsobem, že se na ně vážou různé ligandy – např. hormony, neurotransmitery, růstové faktory, cytokiny apod. Po vazbě ligandu na receptor nastává přenos signálu, který vyvolá určitou změnu v metabolismu či aktivitě buňky.

Jedním z mnoha příkladů transmembránového receptoru je LDL receptor.

Viz také trans-, plazmatická membrána, receptor.