LDL receptor

LDL receptor je protein zanořený v plazmatické membráně na povrchu buňky (tzv. transmembránový receptor), který zprostředkovává endocytózu („pohlcování“) lipoproteinů o nízké hustotě. Některé mutace v genu pro LDL receptor mohou mít za následek velmi vysokou hladinu LDL, potažmo familiární hypercholesterolemii.

Viz také LDL, receptor.