předpona trans-

Trans- je předpona, která znamená „přes“ nebo „za“. Výraz pochází z latiny, konkrétně ze slovesa transire, což znamená „přejít na druhou stranu“. Příklady:

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz trans-.