invazivní bakterie

Invazivní bakterie jsou patogenní bakterie, které mohou proniknout do částí těla, kde se bakterie běžně nevyskytují, jako je krevní řečiště, měkké tkáně (např. svalová tkáň nebo tuková tkáň) či mozkomíšní pleny. Invazivní bakterie jsou často spojovány se závažnými onemocněními, jako je sepse či meningitida. Mezi invazivní bakterie se řadí např. Neisseria meningitidis (meningokok) a Streptococcus pneumoniae (pneumokok).

Viz také invazivní, bakterie, invazivní meningokoková onemocnění, invazivní pneumokoková onemocnění.