sepse

Sepse (z řeckého sepsis, sepo = hnít) je celková závažná odpověď organismu na infekci. Lidově bývá označovaná jako otrava krve. Projevuje se vysokou teplotou, zrychlenou srdeční a dechovou frekvencí a zvýšením zánětlivých parametrů v krvi. Stav se může rychle zhoršovat až do stadia septického šoku, spojeného spojeného s poruchou funkce nebo se selháváním jednoho nebo více orgánů, který ohrožuje život a vyžaduje intenzivní péči.