měkká tkáň

Měkkými tkáněmi se rozumí svalová tkáň, tuková tkáň, vazivo, krevní cévy a některé další tkáně v lidském těle.

Viz také tkáň.