invazivní

Invazivní znamená „vnikající“ či „pronikající“. Příklady:

  • invazivní vyšetření = vyšetření, při kterém nějaký nástroj (jehla, endoskop apod.) proniká do pacientova těla,
  • invazivní nádor = zhoubný nádor, který se rozšířil mimo vrstvu tkáně, v níž vznikl, a prorůstá do okolních (dosud zdravých) tkání.

Viz také miniinvazivní, mikroinvazivní, neinvazivní.