meningy

Meningy neboli mozkomíšní pleny jsou tři obaly z pojivové tkáně, které leží zevně od mozku a míchy. Mají tři základní funkce:

  1. obalují a chrání centrální nervový systém (CNS),
  2. obklopují a chrání krevní cévy, které zásobují CNS,
  3. obsahují mozkomíšní mok.

Tyto tři obaly CNS se nazývají (zevně dovnitř):

Podle toho, jestli se nacházejí v oblasti mozku nebo míchy, rozlišujeme:

Viz také centrální nervový systém.