maximální androgenní blokáda

Maximální androgenní blokáda je léčba, která „maximálně“ (tj. prakticky úplně) blokuje působení androgenů (mužských pohlavních hormonů) v těle. Toho lze dosáhnout kombinací antiandrogenní léčby a androgenní deprivace, tedy:

  1. antiandrogenní léčba + chirurgické odstranění varlat (orchiektomie),
  2. antiandrogenní léčba + tzv. farmakologická kastrace (spočívající v užívání léků).

Výsledkem je, že androgeny (zejména testosteron) již prakticky nemohou působit na tkáň prostaty. Maximální androgenní blokáda může zastavit růst karcinomu prostaty, proto se někdy používá v léčbě tohoto zhoubného nádoru.

Viz také androgeny, antiandrogenní léčba, androgenní deprivace.