hormonálně závislé nádory

Hormonálně závislé nádory se vyznačují tím, že na povrchu jejich nádorových buněk je větší množství hormonálních receptorů, než je pro daný orgán obvyklé. Na tyto receptory se mohou vázat hormony, které pomáhají zhoubnému nádoru růst a šířit se (metastazovat).

Zdaleka ne všechny typy zhoubných nádorů jsou hormonálně závislé. Mezi hormonálně závislé nádory se řadí zejména některé podtypy zhoubných nádorů prsu, vaječníků, dělohy a prostaty (například hormonálně citlivý karcinom prostaty). Pro ošetřujícího onkologa je důležité vědět, zda je zhoubný nádor hormonálně závislý či nikoli, neboť to může mít značný vliv na volbu nejvhodnějšího typu léčby.

Viz také hormony, nádor, hormonální receptory, zhoubný nádor.