Gleasonovo skóre

Gleasonovo skóre je číselná hodnota v teoretickém rozmezí 2–10, která vyjadřuje agresivitu karcinomu prostaty. Pro jeho stanovení je nejprve potřeba provést biopsii (odběr vzorku tkáně) prostaty. Odebraný vzorek je vyšetřen pod mikroskopem, kdy odborník na histopatologii hodnotí, jak abnormálně vypadají nádorové buňky. Většina karcinomů prostaty obsahuje buňky v různých stupních diferenciace, tzn. liší se jejich histopatologický stupeň (grade), který nabývá hodnoty 1 až 5 (čím vyšší hodnota, tím horší hodnocení, tzn. agresivnější nádor).

Gleasonovo skóre se vypočítá tak, že se sečtou dvě nejhorší hodnocení několika bioptických vzorků – teoreticky tak vyjde číslo v rozmezí od 2 do 10 (obvykle se však pohybuje v rozmezí od 6 do 10). Čím nižší je Gleasonovo skóre, tím více se nádorové buňky podobají normálním buňkám a je pravděpodobné, že porostou a budou se šířit pomalu. Nízká hodnota Gleasonova skóre (do 6) znamená, že nádor buď neroste, nebo roste pomalu (a možná nebude tvořit metastázy). Hodnota 8 nebo vyšší znamená vysokou agresivitu. Gleasonovo skóre se používá k plánování léčby a stanovení prognózy pacientů s karcinomem prostaty.

Související příspěvky: