agresivita

Agresivita je odborný výraz pro „útočnost“ a v souvislosti s lékařstvím se používá v několika různých kontextech:

  1. V psychiatrii a psychologii označuje sklon k sociální dominanci, ohrožujícímu chování a nepřátelství. Může se vyskytovat ojediněle nebo může být charakteristickým rysem jedince.
  2. V onkologii označuje zhoubný nádor, který rychle vzniká, roste nebo se šíří (metastazuje).
  3. V různých lékařských oborech označuje léčbu, která je radikálnější nebo intenzivnější než obvyklé způsoby léčby.

Odvozené přídavné jméno je agresivní.

Viz také agrese.