platina

Platina je kov, který se v lékařství využívá zejména:

  1. ve stomatologii – např. při výrobě zubních náhrad,
  2. v onkologii – jako důležitá součást platinových cytostatik, která jsou využívána v protinádorové léčbě.

Odvozené přídavné jméno je platinový.

Viz také další pojmy v rejstříku, které obsahují výraz platina, platinový apod.