oxaliplatina

Oxaliplatina je lék, který se v kombinaci s dalšími léky používá při léčbě pokročilých stadií kolorektálního karcinomu. Její případné využití při léčbě jiných typů zhoubných nádorů se stále zkoumá. Princip působení oxaliplatiny spočívá v tom, že lék poškozuje DNA buněk a může zabíjet nádorové buňky.