cisplatina

Cisplatina je lék, který se používá samostatně (v monoterapii) nebo společně s jinými léky (v kombinované terapii) k léčbě různých typů zhoubných nádorů (ZN), například:

Její případné využití při léčbě jiných typů zhoubných nádorů se stále zkoumá. Princip působení cisplatiny spočívá v tom, že poškozuje DNA buněk a může zabíjet nádorové buňky.

Cisplatina se řadí mezi platinová cytostatika.